Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Personel Listesi
Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ASLIHAN ÖZTÜRK
(0282) 250 - 2957
zaozturk@nku.edu.tr
zaozturk.cv.nku.edu.tr