Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölümlerimiz


Endüstriyel Tasarım

Grafik Tasarım

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Radyo,Televizyon ve Sinema

Resim

Şehir ve Bölge Planlama