Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölümlerimiz


Endüstri Ürünleri Tasarımı

Grafik Tasarım

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Resim

Sinema - Televizyon

Şehir ve Bölge Planlama