Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 

Prof. Dr. Tuğba KİPER

Doç. Dalila ÖZBAY

Fakülte Sekreteri Ayşe ÜRÜTÜK