Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONLARI

 

Birim Stratejik Planlama Komisyonu:

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ (Dekan)

Prof. Dr. Suat ÇABUK (Dekan Yardımcısı)

 

 

Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonları

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Rüya YILMAZ (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin EKİCİ (Üye)

 

Mimarlık Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI (Üye)

Doç. Dr. Okşan TANDOĞAN (Üye)

 

Resim Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu

Doç. Dalila Özbay (Bölüm Başkanı)

Doç. Burçin ERDİ ES (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK (Üye)