Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Birim Stratejik Planlama Komisyonu:

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ (Dekan)

Prof. Dr. Tuğba KİPER (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY 

 

Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonları

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu:

Prof. Dr. Aslı KORKUT (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin EKİCİ (Üye)

 

Mimarlık Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÖZÇAKI (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Okşan TANDOĞAN (Üye)

 

Resim Bölümü Stratejik Planlama Komisyonu:

Prof. Melihat TÜZÜN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. M. Cevat ATALAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ERDİ ES (Üye)