Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Misyon

Fakültemizin kuruluş amacı ya da misyonu; dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, çağdaş, özgür yöntemler kullanarak, bilimsel gelişime katkı sağlayacak, alanında donanımlı, akademik ve profesyonel bilgi birikimine dayalı, demokratik değerlere saygılı, kişisel gelişime ve eleştiriye açık, insanlık yararına çalışacak bireyler yetiştirmek; akıl ve bilimin ışığında toplum yararına yeni bilim ve teknolojiler üreten eğitim-öğretim anlayışı içinde çevre, planlama, tasarım ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, gelişime açık, girişimci, eserlerini özgün bir şekilde sunabilen ve ekip çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir. Bu temel amaç doğrultusunda; doğa, planlama, tasarım kavramları ile bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı, paylaşımcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve kalkınmayı sürdürülebilirliğini sağlamak fakültemizin diğer amaçları arasındadır.

Vizyon

Fakültemizin hedefi ya da vizyonu; teknolojik alt yapısıyla uygulamalı eğitim öğretim ve bilgi odaklı araştırma faaliyetlerini benimseyen; bilimsel mükemmelliği yakalamış, alanında kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bulunduran, planlama, tasarım ve sanatsal gelişmeleri yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, ulusal anlamda tercih edilen, uluslararası anlamda yarışabilen araştırma ve eğitim birimleri arasında yer alan fakültelerden biri olmaktır. Bu hedef doğrultusunda; çağdaş bir fakülte olarak, insanlık ve doğa yararına hizmet eden gelecekten emin nesillere olanak sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde toplum yararına; fiziksel planlama, mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanatsal çalışmaları yapmak, öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek, Tekirdağ ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü bir fakülte olmaktır.