Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2020-08-28

Farkındalığı Arttırmaya Yönelik Etkinlik: Mimarlık Bölümü Osmanlı Köyü Çalıştayı 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü’nde 2019-2020 güz eğitim-öğretim yarıyılında Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar ve Doç. Dr. Okşan Tandoğan tarafından yürütülen MİM501 ve MİM601 kodlu 2+6 (10) Mimari Tasarım V-VI dersleri kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Osmanlı Köyü hanehalkıyla çevresel farkındalığı arttırmak amacıyla iki basamaklı ve katılımcı esaslı bir çalıştay düzenlenmiştir.  Çalıştayın konusu Osmanlı Köyü’nde yapılan çalıştayın çıktılarına bağlı olarak belirlenen fiziksel mekan ihtiyaçlarına yönelik ve çevresel atık kullanımı ile gerçekleştirilen mekan üretimine yönelikti.

24.10.2019 ve 04.11.2019 tarihlerinde iki basamaklı olarak düzenlenen çalıştayın ilk aşaması köyde bulunan kadınlar kahvesinde köy muhtarı sayın Hasan Önbey’in, köy hanehalkının ve 55 mimarlık öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu ilk aşamada çevresel atık kavramı, yerel atık kullanımı ve değerlendirilmesi üzerine bilgilendirme, tartışma ve çizim çalışmaları yapılmıştır. 

Öğrencilerin Teknik Bilimler MYO İnşaat Teknolojisi Bölümü'nden Öğr. Gör. Ahmet Bal'ın değerlendirmeleri doğrultusunda geliştirdikleri ve statik hesaplamalarını ve detaylarını da tasarladıları projelere kritik vermek üzere köy hanekalkından katılımcılar Üniversitemize jüri olarak davet edilmiştir. Yapılan eleştiriler ve öneriler doğrultusunda 04.11.2019 tarihinde çalıştayın ikinci basamağında, köyde bulunan diğer bir kahvede yine köy hanehalkının katılımıyla öğrenciler tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan mekanların çizim, maket ve animasyonları tartışılmıştır. Çalıştaya aynı zamanda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden sosyolog Öğr. Gör. Şefika Aydın’ın katılmıştır. 

Çalıştaydan çıkan görüşler doğrultusunda ihtiyaç duyulan köy kütüphanesi, yerel ürünlerin satış alanları, yapılmakta olan spor sahası için tribün ve soyunma alanları ile ortak alanlardan oluşan yarı açık ve kapalı mekanların pandemi döneminin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve hanehalkının katılımıyla birlikte fiziksel olarak üretimi planlanmaktadır.

Katkılarından dolayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne, GSTMF Dekanlığı'na Süleymanpaşa Belediyesi'ne, köy muhtarı Sayın Hasan Önbey'e ve tüm köy hanehalkına teşekkür ederiz.

 

İlgili proje dosyalarına ulaşmak için linke tıklayınız.