Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

ERASMUS/FARABİ/MEVLANA PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

 

Birim Eğitim-Öğretim Sorumlusu

Prof. Dr. Tuğba KİPER

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar (Erasmus)

Doç. Dr. Okşan Tandoğan (Farabi/Mevlana)

 
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 
Araş. Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL (Erasmus/Farabi/Mevlana)
 
 
Resim Bölümü
 

Araş. Gör. Bige GÜRSES (Erasmus)

Doç. Mahpeyker YÖNSEL (Farabi/Mevlana)

 
 
Uluslararası Öğrenci Koordinatörleri
 

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Mimarlık Bölümü)

Araş Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Araş. Gör. Bige GÜRSES (Resim Bölümü)