Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

ERASMUS/FARABİ/MEVLANA PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

 

Birim Eğitim-Öğretim Sorumlusu

Prof. Dr. Tuğba KİPER

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Erasmus)

Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI (Mevlana)

Dr. Öğr. Üyesi Havva AKSEL ÇİÇEKÇİ (Farabi)

 
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 
Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN (Erasmus)
 
Doç. Dr. Burçin EKİCİ (Mevlana)
 
Araş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL (Farabi)
 
 
Resim Bölümü
 
Araş. Gör. Bige GÜRSES (Erasmus)

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK (Mevlana)

Araş. Gör. Dr. Tuncay Murat ATAL (Farabi)

 

Radyo TV ve Sinema Bölümü

 
Dr. Öğr. Üyesi Başak ŞİRAY (Erasmus)

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK (Mevlana- Farabi))

 

 
 
Uluslararası Öğrenci Koordinatörleri
 

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Mimarlık Bölümü)

Araş Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Araş. Gör. Bige GÜRSES (Resim Bölümü)