Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

Prof. Dr. Suat ÇABUK

İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı