Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

BİRİM BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

 

Birim Eğitim-Öğretim Sorumlusu

Prof. Dr. Tuğba KİPER 

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI

 

Resim Bölümü

Doç. Dalila ÖZBAY

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Araş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL