Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

BİRİM AKREDİTASYON KOMİSYONLARI

 

Birim Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Rüya Yılmaz

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR

Doç. Dalila ÖZBAY

Mehmet Kemal TOKSOY (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Münevver Bilgesu VATANSEVER (Resim Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Nazlıcan DEMİRCİ (Mimarlık Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Sümeyye SAĞIR (Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Tolga GÖÇMEN (Tekirdağ Valiliği-YİKOB Şube Müdürü- İnşaat Mühendisi) 

Sefa Nur ARDA (Süleymanpaşa Belediyesi-Mimar)

Talia ÖZCAN AKTAN (Serbest- İç Mimar)

Dilem AKTAŞ CEYLAN (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Dr. Peyzaj Mimarı)

Sinem AKA ÖZER (Serbest Peyzaj Mimarı)

Ayşe ULUÇAY DURAN (Serbest-Resim)

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Ayşe KOPUZ

Doç. Dr. Okşan TANDOĞAN

Araş. Gör. Beliz KARANFİL

 
 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Rüya YILMAZ

Araş. Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL

Araş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL

 
 

Resim Bölümü

Doç. Dalila ÖZBAY

Doç. Burçin ERDİ ES

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Sadık BATTAL 

Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİRAY 

Dr. Öğr. İhsan KOLUAÇIK