Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

BİRİM AKREDİTASYON KOMİSYONLARI

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Ayşe KOPUZ

Doç. Dr. Okşan TANDOĞAN

Araş. Gör. Beliz KARANFİL

 
 

Peyzaj Mimarlığı

Prof. Dr. Rüya YILMAZ

Araş. Gör. Dr. Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL

Araş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL

 
 

Resim Bölümü

Doç. Dalila ÖZBAY

Doç. Burçin ERDİ ES

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK