Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2020-09-02

Akademik Yükselme ve Tebrik 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Doçentlik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Resim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker YÖNSEL'e Doçent unvanı verilmiştir. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

DEKANLIK