2016-11-09

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi Kapanış Toplantısına Fakültemizden Katılım 

TÜRKİYE’DE HAVZA DÜZEYİNDE İLK PEYZAJ ATLASI HAZIRLANDI

 

            Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe girmiş olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ne göre; taraf ülkeler ülkelerine ait peyzaj karakter tiplerini ve alanlarını belirlemeyi, peyzaj veri tabanı oluşturmayı ve Peyzaj Atlası (haritası) hazırlamayı taahhüt etmiştir.

Bu kapsamda,  T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’ nce yürütülen ve tamamlanan “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi”nin kapanış toplantısı Anakara’da yapıldı. Atlasın kaymakamlık ve valilikler başta olmak üzere kurumların hizmetine sunulması, böylece enerji, tarım ve maden gibi farklı sektörlerle ilgili her türlü faaliyet için veri tabanı oluşturması planlanıyor.  Toplantıya Fakültemizi temsilen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba KİPER katıldı.

            Proje öncelikle 2008 yılında Konya’da yerel ölçekte başlatılmış, 2010 yılında Malatya’da il ölçeğine ve 2012 yılında da havza ölçeğine taşınmıştır. Söz konusu proje, ülkemizde bu nitelikte ve ölçekte yapılan ilk peyzaj atlası çalışması olması ve peyzaj planlamanın ülke planlama mevzuatındaki yerini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.

Yeşilırmak Peyzaj Atlası ile;  ulusal veri tabanı oluşturulmuş, havzada peyzaj karakter tip ve alanları belirlenmiş, peyzaj çeşitliliği, biyo-çeşitlilik ve peyzaj kalite haritası çıkartılmıştır. Bu bağlamda peyzaj koruma/gelişim stratejileri belirlenerek sektörel peyzaj rehberleri hazırlanmıştır.  

Çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçlar, sektörel planlama ve karar verme süreçlerinde tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine, tabiatı koruma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yapılacak diğer çalışmalara rehber olacak niteliktedir.