2016-05-23

Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Yaklaşımlar 

Fakültemiz Mimarlık Bölümü Kraft Topluluğu tarafından18 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Fakültesi konferans salonunda ''Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Yaklaşımlar'' konulu konferans düzenlenmiştir. 

Konferansa İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK ile Yrd. Doç. Dr. Fatih SÜTÇÜ konuşmacı olarak katılmıştır.

Konferans sonrasında Öğr. Gör. Ahmet BAL tarafından Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencilerine verilen "Taşıyıcı Sistemler I" dersi kapsamında, öğrenciler tarafından yapılan Betonarme proje pafta ve maketleri sergilenmiştir.