Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2020-11-06

Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lisans düzeyinde örgün öğretim programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin Ar-Ge kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Stajyer Araştırmacı Burs Programı(STAR) çağrısı hazırlanmıştır. 

Yeni çağrı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak 1.000 lisans öğrencisi desteklenecektir. Programa başvurmak isteyen lisans öğrencileri ile TÜBİTAK araştırma projelerini buluşturmak amacıyla star.tubitak.gov.tr portalı oluşturulmuştur.

Bursiyerlik hakkı kazanan öğrenciler 6 ay süresince aylık 750 TL ile desteklenecektir. Bu sayede akademik olarak başarılı öğrencilerin ilgilendikleri bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmesi sağlanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 20.10.2020 tarihinde duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlayacaktır.

 

Burs çağrısı ile ilgili döküman için tıklayınız.