Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2021-01-07

Staj Seferberliği 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen "Staj Seferberliği Projesi" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üniversite öğencilerinin staj başvurulanna ilişkin duyuru Bakanlığın web sayfasmda yayınlanmıştır.