Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2021-07-06

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı 

 

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

RESİM BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

 

Fakültemiz bünyesinde Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Resim bölümleri öğrenci almaktadır. Bu bölümlerden resim bölümüne özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır. Bu kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavlar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülecektir. Bu kılavuzda 17.06.2015 tarihli senato kurulunda onaylanan yönerge hükümleri uygulanır.

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

Resim Bölümü:  30 Öğrenci (27+3 Engelli Kontenjanı)

 

SINAV TARİHİ

17 Ağustos 2021                   Saat: 12.00

 

ADAY BAŞVURU KOŞULLARI:

TYT’den en az 150 puan almış olmak.

 

ÖN KAYIT

Ön kayıt, fakülte kurulu tarafından belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu, belgelerinden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya yedek kayıt haklarını kaybederler.

 

SINAV ŞEKLİ (*)

 • Sınav yüz yüze, pandemi koşullarına uygun olarak yapılacaktır.
 • Sınav, imgesel konu çiziminden oluşur. Adayın başvurduğu programın gerektirdiği yetenekleri, donanımı değerlendirmeyi ve ölçmeyi amaçlar.
 • Sınav süresi,  (120) Dakikadır.
 • Sınav tek oturumlu olup 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 • Bu sınavda alınan puan yetenek puanını %100 etkiler.

(*) Sınav şekli, sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak değişebilir.

 

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA GEREKLİ MALZEMELER

 • Sınav giriş belgesi,
 • Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi,
 • Dereceli kurşun kalemler, mavi renk yazan tükenmez veya pilot kalem, silgi, kalemtıraş,
 • 50x70 cm boyutlarında sert altlık (duralit veya kontraplak).

 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan, belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Özel yetenek standart puanı (ÖYSP), ortaöğretim başarı puanı, TYT Puanı (TYT-P)

 

SINAV TAKVİMİ(*)

Ön kayıtlar: 05 Temmuz 2021 – 08 Ağustos 2021

Sınav: 17 Ağustos 2021

 

Kesin Kayıtlar: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik takvim ilan edildikten sonra açıklanacaktır.

(*) Sınav takvimi ve sınav koşulları gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak değişebilir.

Yedek Listeden Kayıtlar: Akademik takvimde ilan edilen ders kayıtlarının son gününe kadar devam edecektir.

 

SIRALAMA

 1. Özel Yetenek Yerleştirme puanına göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Puanı en yüksek ilk 30 kişi asil listeyi, 50 puan ve üzerinde alan diğer adaylar yedek listeyi oluşturur.
 2. Yetenek sınavı 50 puanın altında olan adaylar asil ve yedek listelere giremezler.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI(*)

Sınav Yürütme Kurulunun kesinleştirdiği listeler onaylandıktan sonra, dekanlık duyuru panolarında ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GSTM Fakültesi internet sitesinde duyurulacaktır.

(*) Sınav sonuçlarının duyurulması gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak değişebilir.

 

KESİN KAYIT

 • Aday kazanmış olduğu programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Kontenjan açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kesin kayıtları duyurulan tarihler içinde yapılır.
 • Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde;
  • Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan;
  • Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.
 • Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu belgelerden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya yedek kayıt haklarını kaybederler.

 

YEDEK LİSTE

Yedek listedeki adaylar, yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak internet sayfasında ilan edilir. Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bölüm kontenjanı doluncaya kadar en yüksek puan sırasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI(*)

 1. Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler.
 2. Sınavın başlangıcında adaylar, kağıtlarındaki kimlik için ayrılan bölüme kimlik bilgilerini mavi renk yazan tükenmez ya da pilot kalemle yazarak imzalarlar. Sınavın son 15 dakikasında bu bölümler aday bilgileri görülmeyecek şekilde, gözetmenler tarafından bantla kapatılır.
 3. Sınav kağıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılmış, çizilmiş vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.
 4. Sınav başladıktan ilk 30 dakikadan sonra sınav salonuna aday alınmayacaktır.
 5. Sınav başladıktan ilk 60 dakikadan önce adaylar sınav salonunu terk edemez.
 6. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.

(*) Özel Yetenek Sınav Kuralları gelişebilecek pandemi sürecine bağlı olarak (online veya yüz yüze sınav) değişebilir.

 

5 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında aşağıdaki linki takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

https://basvuru.nku.edu.tr/ozelyetenek