2016-03-09

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri İle Karacakılavuz'a Gezi Düzenlendi. 

Kırsal Rekreasyon Alan Planlama dersi kapsamında fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tuğba KİPER'in öncülüğünde Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencileri ile birlikte 08.03.2016 tarihinde Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz 'a gezi düzenlenmiştir. Gezide alanın doğal ve kültürel peyzaj özellikleri yerinde incelenerek, yerel halkla çeşitli görüşmeler yapılmıştır.