2015-05-15

Mimarlık Bölümü II. Sınıf Öğrencileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında KatıldılarNamık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Yard. Doç. Dr. Ayşe Kopuz yönetiminde Mimari Tasarım IV dersi kapsamında,  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması'na katılmıştır.

Yarışmaya konu olan proje alanı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer almaktadır. Yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik yarışma projesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının  yapılacağı alanın da içinde  bulunduğu yaklaşık 520.000 m2'lik alanın tasarlanması amaçlanmıştır.

Yarışma ile mevcut imar planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ile tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesi hedeflenmiştir. 

Yartışmaya katılan tüm tasarımlar 25 Nisan 2015 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapılan kolokyumun ardından fuaye alanında sergilenmiştir.
İlgili bağlantı için tıklayınız.
 
Ekip:
Ayşe Kopuz (Ekip başı, Mimar), Okşan Tandoğan (Şehir ve Bölge Plancısı), Pınar Gültürk (Peyzaj Mimarı)
 
Öğrenciler: 
Ceren Akçay
Duygu Melek
Ece Laçinkaya
Emine Özlem Özbilen
Hilal Ötün
İlayda Kaplan
İsa Yıldırım
İsra Mahmutoğlu
Melike Güler
Rümeysa Çetin 
Seçil Akdere
Tuğba Albayraktar
Tuncay Faruk Çetiner