2017-03-24

Mimarlık Bölümü Öğrencileri İle Teknik Gezi 

2016-2017 Bahar Yarıyılında MİM 401 dersinde Konservatuar Tasarımı proje konusu olarak verilmiştir. Konu içeriğinde, 17.03.2017 tarihinde proje grubu yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Timur KAPROL önderliğinde İstanbul’da YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği Laboratuarına teknik gezi düzenlenmiştir. 

Yapılan ziyarette Dr. Şensin YAĞMUR ‘’Yapay Aydınlatma’’, Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN  ‘’Hacim Akustiği ve Müzik Okulu ‘’ konusunda: Ses, Sesin bileşenleri, Yutulma, Yansıma, Açık hava-kapalı mekân akustik ayrımları, Hacim tasarımında akustiğin etkisi, Salonun fiziksel sınırlarının belirlenmesi, Salonun iç yüzeylerinin biçimlendirilmesi, Yüzey gereçlerinin seçimi, Performans türleri ve mimari mekanlar, Müzik okulu tasarımı konularında kapsamlı bir sunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca Doç. Dr. Nuri İLGÜREL ‘’Akustik Ölçümleri’’ konusunda uygulamalı çalışmaları sunmuşlardır.