Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2020-12-14

Mazeret Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenciler 

 

Mazeret sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler ekli listede verilmiştir. Öğrencilerin ilgili ders öğretim elemanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

Liste için tıklayınız.