2014-10-15

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Oryantasyon ProgramıFakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin, üniversitemiz, fakültemiz ve yeni çevrelerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve  üniversitemizin yapısı, olanakları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla, fakültemizin tüm öğretim üye ve yardımcılarının katılımıyla 14.10.2014 tarihinde oryantasyon programı düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Aslı B. Korkut, bu programın esas amacının, fakülteye yeni gelen öğrencilerimizin yeni yaşam çevrelerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, fakültemizin ve bölümlerimizin kuruluşu hakkında bazı bilgiler verdi, ardından programa katılan fakültemizdeki tüm öğretim üye ve yardımcıları kendilerini kısaca öğrencilere takdim etti.

Oryantasyon programında, fakültemizin dekan yardımcısı Doç. Dr. Elif ŞİŞMAN üniversitemizin ve fakültemizin idari yapısı, yönetmeliklere nasıl ulaşılacağına ilişkin bilgiler verdi.

Tekirdağ’da yaşam, ilin doğal ve kültürel özellikleri ile, öğrenci değişim programlarından Erasmus, Mevlana programları hakkındaki bilgileri fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Tuğba KİPER aktardı.

Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY, üniversitemizde öğrencilerimize sağlanan sosyal imkanlar, öğrenci toplulukları, ücretsiz kurslar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Son olarak fakültemizde öğrencisi olan bölümlerin her birinin eğitim öğretim anlayışı, uygulamalar, atölye çalışmaları, diğer üniversitelerle işbirlikleri, projeleri vb. hakkında bilgiler verildi. Bu amaçla;  Resim Bölümü Başkanı Prof. Melihat TÜZÜN, Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba KİPER söz alarak gerekli açıklamalarda bulundu.

Oryantasyon programı, gelen sorulara gerekli açıklamaların yapılmasının ardından sona erdi.