Prof. Dr. Tuğba KİPER (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin EKİCİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ERDİ ES (Üye)