Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Prof. Dr. Tuğba KİPER (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin EKİCİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ERDİ ES (Üye)