Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

                                                                        

                                                                          Prof. Dr. Tuğba KİPER       

                                                          Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı