Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

                                                                             

 

 

 

                                                                                

                                                                   Prof. Dr. Suat ÇABUK

                                                                                   Birim Kalite Elçisi

 

                                                                             

Prof.Dr. Rüya YILMAZ                                Doç.Dr. Ayşe KOPUZ                               Doç. Mahpeyker YÖNSEL

      Peyzaj Mimarlığı                                                        Mimarlık                                                                    Resim

     Bölüm Kalite Elçisi                                              Bölüm Kalite Elçisi                                               Bölüm Kalite Elçisi