Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

                                                                             

 

 

 

                                                                                

                                                                   Prof. Dr. Tuğba Kiper

                                                                                   Birim Kalite Elçisi

 

                                                                             

Prof.Dr. Rüya YILMAZ                                Doç.Dr. Ayşe KOPUZ                                   Doç. Dalila ÖZBAY

      Peyzaj Mimarlığı                                                        Mimarlık                                                                    Resim

     Bölüm Kalite Elçisi                                              Bölüm Kalite Elçisi                                               Bölüm Kalite Elçisi   

 

                                                                               

 

                                                         Dr. Öğretim Üyesi İhsan KOLUAÇIK

                                                                           Radyo, Televizyon ve Sinema

                                                                                    Bölüm Kalite Elçisi