Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2021-09-01

Azami Öğrenim Süresini Doldurdukları İçin Ek Sınav Hakkı Tanınan Fakültemiz Öğrencilerinin Girecekleri Sınavlar ve Tarihleri 
 
Azami öğrenim süresini doldurdukları için ek sınav hakkı tanınan fakültemiz öğrencilerinin girecekleri sınavlar ve tarihleri listede verilmiştir.
 
Sınava girecek öğrenciler, sınavların ne şekilde yapılacağına (ödev vb.) ilişkin ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçebilirler.
 
Liste için tıklayınız.