2017-05-12

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Kutlu Olsun 

13 MAYIS ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ MESAJI

Peyzaj Mimarlığı Odası’nın 13. kuruluş yıldönümü olan 13 Mayıs 2007 tarihinde, her yıl, 13 Mayıs’ın “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” olarak kutlanması karar altına alınmıştır.  Tekirdağ İl Temsilciliği 2007 yılında kurulmuş olup, bu görevi halen  Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ yürütmektedir.

Dünya ülkeleri, giderek artan çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, geliştirmek ve bunlardan belirli ölçülerde yararlanmayı   amaçlamaktır. Doğa, toprak ve arazi anlamına gelen “peyzaj” kavramından yola çıkan Peyzaj Mimarlığı; yerleşim ölçeğinden başlayarak, mahalle, semt, kent, bölge ve  ülke bütününde planlama anlamına gelmektedir.

Günümüzde kontrol edilemeyen insan faaliyetleri ve yanlış alan kullanım plan kararları sonucu üç temel yaşam alanımız olan hava, su ve toprak kendilerini yenilemeyecek derecede kirlenmekte ve tahrip olmaktadır. Ekolojik dengenin giderek bozulması doğal ekosistemler üzerinde çevresel baskılara neden olmaktadır. Bu alanlar üzerindeki çevresel baskıların en aza indirilmesi için koruma-kullanma dengesi esaslı ekolojik planlama yaklaşımlarının benimsenmesi bu hassas alanların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Peyzaj mimarlığı;  ekolojik temele dayanan planlama anlayışı nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli mesleklerinden birisi kabul edilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı, en alt ölçekten en üst ölçeğe kadar uzanan, farklı konulara yönelik çalışma alanları nedeniyle multidisipliner bir anlayışla   planlama-tasarım meslek disiplinleri ile ilişkisini ve mesleki dayanışmasını artırmaktadır. Bu amaçla; Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimarları Odası Tekirdağ İl Temsilciliği olarak tüm peyzaj mimarlarının ve geleceğin peyzaj mimarı adayları öğrencilerimizin

13 MAYIS PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜNÜ”  kutluyoruz.

13.05.2017

 

Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ                                                          Prof. Dr. Aslı B. KORKUT

TMMOB PMO Tekirdağ İl Temsilcisi                           Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı