2014-05-06

“Monobaskıda Yaratıcılık” Atölye ÇalışmasıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı  Doç. Melihat Tüzün ve Yrd. Doç. Dalila Özbay , FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ve Türk Kültür Vakfı  işbirliğiyle gerçekleştirilen “Yaratıcı Doğulur mu, Olunur mu?” temalı  Spectrum of Education 3 sempozyumunda “Monobaskıda Yaratıcılık” adlı atölye çalışması gerçekleştirdi.  Yaratıcılığın kültürlere göre farklılık gösterip göstermediği, eğitim modellerinin yaratıcılık üzerine etkileri ve mesleki gelişmelerde yaratıcılığın öneminin vurgulandığı sempozyumda  “ Yaratıcı mı doğulur?, Yaratıcı mı olunur?” Sorusunun yanıtı arandı. ,  26- 27 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen sempozyumda, ABD, İngiltere, Gana, Macaristan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, İtalya, Norveç ve Türkiye’nin değişik eğitim kurumlarından ve farklı alanlardan uzmanlar, sunumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirme olanağı buldu.