Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Türkçe Dil Hazırlık