Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

MEZUN TAKİP KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Meltem  ÖZÇAKI

Dr. Öğretim Üyesi Şeref KOCAMAN

Araş. Gör. Bige GÜRSES