Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Kalite çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalara aşağıdaki haber linklerinden ulaşabilirsiniz.

Yökak Kapsamında İdari Personel ile Toplantı Düzenlendi

Bölüm Kalite Temsilcisi Öğrenciler ile Toplantı Gerçekleştirildi

Bölüm Kalite Temsilcisi Öğrenciler ile Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı

Peyzaj Mimarlığı Bölümü İç Paydaş Toplantısı Yapıldı

Resim Bölümü Dış Paydaş Toplantısı Yapıldı

Resim Bölümü İç Paydaş Toplantısı Yapıldı

Mimarlık Bölümü İç Paydaşlar Toplantısı Yapıldı

Fakültemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıflar Oryantasyon Eğitimi

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Fakültemiz Birim İçi Toplantısı Yapıldı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Danışmanlar Toplantısı

Fakültemiz Akademik Dergisi Çalışmaları İçin Toplantı Yapıldı

Fakülte Binamıza Braille Alfabesini de İçeren Kat Planı Yönlendirme Levhaları Asıldı

Fakültemizde YÖKAK Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti.

Üniversitemizde İş Akışlarına Yönelik Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Çalıştay Gerçekleştirildi

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Toplantısı Gerçekleşti.

Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemlerine Yönelik Online Eğitim Düzenlendi.

Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemleri Toplantısı Düzenlendi.

Üniversitemizde Entegre Yönetim Sistemleri ve 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci Konularında Toplantı Düzenlendi.

Kalite Gündemli Senato Toplantısı Gerçekleştirildi.

Kalite Komisyonu Başkanımız, Kalite Elçilerimiz İle Bir Araya Geldi.