Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

BİRİM BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

 

Birim Eğitim-Öğretim Sorumlusu

Prof. Dr. Tuğba KİPER 

 

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI

 

Resim Bölümü

Doç. Dalila ÖZBAY

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Araş. Gör. Dr. Tuğba ÜSTÜN TOPAL 

 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİRAY