Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kalite Elçileri

Dr. Öğr. Üyesi ŞEREF KOCAMAN
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. AYŞE KOPUZ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Prof. Dr. RÜYA YILMAZ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı

Doç. DALİLA ÖZBAY
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim

Dr. Öğr. Üyesi İHSAN KOLUAÇIK
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Radyo,Televizyon ve Sinema

 

 

BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ

 

Mehmet Kemal TOKSOY (Peyzaj Mimarlığı)

Münevver Bilgesu VATANSEVER (Resim)

Nazlıcan DEMİRCİ (Mimarlık)

Sümeyye SAĞIR (Radyo, Sinema ve Televizyon)