Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Fakültemizin Yıllara Göre Yayın Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Türlere Göre Yayın Sayılarının Dağılımı

Fakültemizin SSCI, SCI, AHCI, İndeksli Yayınlanan Makale Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Diğer Dergilerde Yayınlanan Makale Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yazılan Kitap Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yazılan Kitap Bölümü Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Kongrelerde Sunulan Bildiri Sayıları Dağılımı 

Güzel Sanatlar Temel Alanı  Göre Yayın Sayıları Dağılımı

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanlarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yazar Sayılarına Göre Yayın Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Proje Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Türlere Göre Proje Dağılımı

Fakültemizin Durumlara Göre Proje Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Öğretim Üyesi Başına Proje Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Atıf Sayıları

Fakültemizin Türlere Göre Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin SSCI,SCI,AHCI İndeksli Dergilerdeki Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Diğer Hakemli Dergilerdeki Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Kitaplara Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Kitap Bölümlerine Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Kongrelerde Sunulan Bildirilere Yapılan Atıf Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Ödül Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Türlere Göre Ödül Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Editörlük Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Editörlük Görevlerinin Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Hakemlik Sayıları Dağılımı

Fakültemizin Yıl Bazında Sanatsal Faaliyetleri Dağılımı