Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONLARI

 

Birim Stratejik Planlama Komisyonu:

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ (Dekan)

Prof. Dr. Tuğba KİPER (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğretim Üyesi Şeref KOCAMAN (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR

Mehmet Kemal TOKSOY (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Nazlıcan DEMİRCİ ( Mimarlık Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Münevver Bilgesu VATANSEVER (Resim Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Sümeyye SAĞIR (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrenci Temsilcisi)

Tolga GÖÇMEN (Tekirdağ Valiliği-YİKOB Şube Müdürü- İnşaat Mühendisi) 

Sefa Nur ARDA (Süleymanpaşa Belediyesi-Mimar)

Talia ÖZCAN AKTAN (Serbest- İç Mimar)

Dilem AKTAŞ CEYLAN (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Dr. Peyzaj Mimarı)

Sinem AKA ÖZER (Serbest Peyzaj Mimarı)

Ayşe ULUÇAY DURAN (Serbest-Resim)