Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Tarihçe

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığı´nın 27/05/2010 tarih ve 8864 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli 2809 Sayılı Kanun´un Ek 30´uncu maddesine göre, 07/06/2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nde bölümlerin açılması konusunda Rektörlüğümüzce yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 28/12/2011 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakülte bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılması uygun görülmüştür: 

Mimarlık Bölümü
Endüstriyel Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Bölümü
Resim Bölümü

2004 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne aktarılmasına ilişkin Bölüm Kurul Kararı Ziraat Fakültesi Dekanlığına sunulmuştur. Aktarılma kararı Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu ve NKÜ Senatosu’nun onayından geçmiş; Yüksek Öğretim Kurulunun 26.06.2012 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ile birlikte 2012 yılından itibaren Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi' ne aktarılmıştır.  Beş dönem Ziraat Fakültesi bünyesinde mezun vermiş olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim faaliyetlerine bu fakülte bünyesinde devam etmektedir.

Fakültemizde açılan ilk dört bölüme ilave olarak, yeni bölümlerin açılması konusundaki teklifimiz; Yüksek Öğretim Kurulu'nun 23.07.2012 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, 2872 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aşağıdaki 4 bölümün daha açılması uygun görülmüştür:

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Sahne Sanatları Bölümü
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Açılan bölümlerden Mimarlık Bölümü, 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programı’na başlamış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi sonunda ilk mezunlarını vermiştir.  Resim Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde Lisans Programı’na başlamış olup, 2017-2018 Bahar dönemi sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminde lisans programına 20 öğrenci kontenjanı ile başlamıştır.

Fakültemizde son olarak; 24/02/2016 tarihli YÖK toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi gereğince Şehir ve Bölge Planlama Bölümü açılmıştır.

Bununla beraber Fakültemiz bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora, Resim Bölümü’nde yüksek lisans ve Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programında (Disiplinler arası Peyzaj Mimarlığı + Şehir ve Bölge Planlama + Mimarlık) lisans üstü eğitim devam etmektedir.