Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 

Birim Eğitim-Öğretim Sorumlusu

Prof. Dr. Tuğba KİPER (Komisyon Başkanı)

 

Üyeler

Doç.Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR 

Doç. Dalila ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK