Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

 Prof. Dr. Tuğba KİPER

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şeref KOCAMAN

İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı