Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

BURS İZLEME KOMİSYONU

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Prof. Dr. Tuğba KİPER

 

Resim Bölümü

Doç. Dalila ÖZBAY

 

Mimarlık Bölümü

Araş. Gör. Kamer Aslı TANRIVERDİ