Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2023-01-13

“PEYZAJ MİMARLIĞI’NIN ÖNCÜLERİ” ADLI POSTER SERGİSİ AÇILMIŞTIR 

 

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, bölüm öğretim üyelerinden, Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNEŞ TİGEN tarafından yürütülmekte olan “Peyzaj Planlama 1” dersi kapsamında, dersi alan 3. Sınıf öğrencileri ile birlikte hazırlanan, “Peyzaj Mimarlığı’nın Öncüleri” adlı poster sergisi 11.01.2023, Çarşamba günü saat: 13:30’da, Fakültemiz binası G Blok 1. katında sergilenmeye başlamıştır. Fakültemiz Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tuğba KİPER ve Dr. Öğr. Üyesi Şeref KOCAMAN ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ, Şehir ve Bölge Planlama
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat ÇABUK ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR ile diğer akademik personellerimiz Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI, Doç. Mahpeyker YÖNSEL, Dr. Öğr. Üyesi İhsan KOLUAÇIK, Araş. Gör. Enis Malik DURAN, Araş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR ve Araş. Gör. Beliz KARANFİL ile öğrencilerimizin katıldığı açılış töreninde, “Peyzaj Mimarlığı’nın öncüleri” adlı posterler, dersi alan 3 sınıf öğrencileri tarafından tanıtılmış ve eserleri hakkında katılımcılara bilgiler verilmiştir. Sergi, fakültemiz G Blok 1. katında 11.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri arasında sergilenmeye devam edecektir.