2017-11-22

İklim Değişikliği - Planlama ve Tasarım Boyutu Konulu Sergi Açıldı 

İklim Değişikliği- Planlama ve Tasarım Boyutu” konulu sergi ve sunum Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans ve Sergi  Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı KORKUT, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ ve Doç. Dr. Tuğba KİPER, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kayıhan KORKUT, Fakültemiz Resim Bölümü Başkanı Prof. Melihat TÜZÜN, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suat ÇABUK, Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI, fakültemiz öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İlk sunumu yapan Yüksek Çevre Mühendisi Metin KARASU; küresel iklim değişikliğinin günümüzde insanlığın en temel sorunlarından biri olduğunu, doğal ve insan kaynaklı olabildiğini, sanayileşme süreciyle birlikte atmosferdeki miktarları hızla artan karbondioksit, metan, azot oksitler ve su buharı gibi gazlar güneşten gelen ışınları tutma özellikleri ile yer yüzeyindeki sıcaklığın artmasına neden olduğunu grafiklerle açıkladı.  Sera etkisi olarak adlandırılan bu durumun; sıcaklık artışı, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve ekolojik dengenin bozulması gibi olguları hızlandırdığını buna bağlı olarak; karalar, denizler, okyanuslar, buzullar ve atmosfer gibi geniş kapsamlı öğeleri bulunan iklim sistemi içerisinde aşırı hava olaylarında önemli artışlar olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Semra ATABAY sunumunda; iklim değişikliği ile ilgili yasal mevzuatlara değinerek, ülkelerin kalkınma ve gelişme politikaları ve uygulamaları kapsamında açık ve yeşil alan sistemlerinin kurgulanmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Çevreye uyumlu şehirleşmeye önem verilmesinin altını çizdi. Doğal kaynakların korunması, doğa dostu yenilebilir enerji üretimi ile sağlıklı yaşam mekanlarının planlanmasının canlı yaşamın sürdürülebilirliği için tek çıkış yolu  olduğunu belirtti.

İklim Değişikliği sürecinin Dünya’da ve Türkiye’de meydana getirdiği olumsuz etkilerin ortaya konulduğu ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı sunum sonunda, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı KORKUT tarafından Prof. Dr. Semra ATABAY ve Yüksek Çevre Mühendisi Metin KARASU ‘ya teşekkür belgeleri takdim edildi.