2015-05-22

Karton Bardak Toplama Kampanyası ve Atık Dönüşümü Sergisi 

2015-2015 eğitim öğretim öğretim yılının sonunda Yrd. Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar ve Yrd. Doç. Dr. Okşan Tandoğan tarafından Mimarlık Bölümü I. ve II. sınıf öğrencileriyle birlikte atık dönüşümü ve yeniden kullanım kavramlarına dikkat çeken bir sergi yapılacaktır. 

Bu amaçla Namık Kemal Üniversitesi kantinlerinden atık olarak çıkan karton çay ve kahve bardakları temizlendikten sonra 1/1 ölçekte yaklaşık olarak 15 m genişliğinde ve 3 m yüksekliğinde bir mimarlık pavyonu (sergileme mekanı) yapılacaktır. Bu geçici sergileme mekanı, içinde mimarlık ve çevre konularıyla ilgili film gösterimlerinin ve benzeri diğer etkinliklerin yapılabileceği bir mekan olma işlevini görecektir. 

Bu kapsamda üniversite kantinlerine atık karton bardaklarının toplanabilmesi için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sağlanacak olan kutu istasyonları konumlandırılacak ve haftalık olarak öğrenciler tarafından toplanacaktır. 

Üretilecek sergileme mekanı daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi'nin de desteği alınarak, kent halkının çevre konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla kent ortamında sergilenecektir.