2015-09-17

Fakültemiz Oryantasyon Programı 

Fakültemiz Oryantasyon Programı için belirlenen 15 Ekim 2015 tarihi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Tarih:  09 Ekim 2015 
Yer   :  Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 
Saat : 11.00 - 12.00
 
Bilgilerinizi ve bölümünüz öğrencilerine duyurularak katılımın sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
 
Prof.Dr.Aslı KORKUT
Dekan