2014-04-22

FAKÜLTEMİZ AKADEMİK KURULU toplandı ! 
Akademik Kurulumuz, Üniversitemiz Rektörü  Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK'in katılımları ile, 17.04.2014 Perşembe günü saat  10 30 da  Fakülte Toplantı Odası' nda toplandı.
 
Fakültemiz Dekanı  ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslı KORKUT, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ  ve Doç. Dr. Elif E. ŞİŞMAN ile Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr.Murat ERGİNÖZ, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR, Resim Bölümü Başkanı Doç. Melihat TÜZÜN  ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY ile fakültemizin tüm öğretim elemanlarının hazır bulunduğu toplantıda,  2012-2013 eğitim- öğretim yılı faaliyetleri değerlendirildi. Mevcut duruma ilişkin görüş ve önerilerin de sunulduğu  toplantı,  sohbet ortamında gerçekleşti.