2015-06-22

Diğer Üniversitelerin Yaz Okullarına Gidecek Öğrencilerin Dikkatine 

Değerli Öğrencilerimiz,

Namık Kemal Üniversitesi Senatosu’nun 10/07/2014 tarihinde almış olduğu karara göre Üniversitemiz birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir. 

• Yaz okulunda bir öğretim yılında AKTS toplamına bakılmaksızın en fazla üç ders alınabilecektir.

• Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin; öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdır.

• Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi biriminde onaylatmalıdırlar.

Dilekçe Örneği için tıklayınız.