2017-10-06

Kültür Köprüsü 'Geçmiş Gelecek' Mimari Projeler Sergisi Yapılacaktır 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DİPLOMA PROJESİ

-ÇORLU ESKİ SANAYİ SİTESİ ve OTOGAR ALANINDA KENT MEYDANI TASARIMI-

Çorlu tarihsel gelişimi boyunca, Marmara Bölgesi'nde tarihi, ticari yolları üzerindeki jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olarak gelişimini sürdürmüştür. Son yıllarda İstanbul’a yakınlığı nedeniyle sanayi yerleşimine ev sahipliği yapmaya başlayan ve hızlı nüfus artışına sahne olan Çorlu kentsel yerleşimine, yerel yönetimlerce canlılık kazandırılmak istenmektedir. Bu amaçla kentin yoğunlaşmaya başlayan merkezlerindeki sanayi vb. alanlarda, Çorluya nefes aldıracak, hem kültürel ve tarihi, hem de rekreasyon potansiyelleri yeterince değerlendirilerek KENTSEL KARŞILAMA-KARŞILAŞMA VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI kazandırılmak hedeflenmiştir. Bu amaçla Çorlu Belediyesi’nin yaşama geçirmeyi planladığı, kentsel alanlarda,  sosyal çekim mekânları tasarlanması hedeflenmiştir. Bu bakış açısıyla, Çorlu’nun bütününde üst ölçekte zonlama ile kentsel kapsamda;

  • Çorlu Kalesi (Kore Mahallesi) 45 ha
  • Eski Sanayi Sitesi ve Otogar (alt ölçekte çözümlenmesi beklenen) 14 ha
  • Askeri Hastane (Korunması Gerekli 20. yy Mimari Mirası)
  • Yeni Otogar Alanı ve Çevresindeki Askeri Alanları da kapsayan alan 250 ha
  • Gölbaşı Mevkiinde Yer Alan, Topçu Alayı Karşısındaki Alan 27 ha

olmak üzere beş alanda yeni tasarımları içeren yerleşimler önerilmesi mimar adayından beklenmiştir.  Diploma Projesi öğrencilerinden istenen, yukarıda adı geçen beş alanın Çorlu içindeki yaşamı ve birbirleri ile ilişkilerini gösteren makro ölçekte (1/25 000, 1/5 000) öneriler (-yerleşim, ulaşım vb.) üretmeleridir. Bu öneri üzerinden alt ölçeğe geçilerek, üst ölçekte verilen ulaşım, yerleşim vb. kararlar bağlamında alt ölçekte, Eski Sanayi Sitesi ve Otogar Alanında, sosyal içeriğin ön planda tutulduğu, zengin mekansal önerileri içeren kent meydanı tasarımı öğrenciden beklenmiştir. Bu meydanda anahtar kelimeler kısmında verilen öneri kelimeler değerlendirilerek, öneriye ait tasarım hazırlanarak diploma projesinde sunulması istenmiştir. ojesi öğrencilerinden istenen, yukarıda adı geçen beş alanın Çorlu içindeki yaşamı ve birbirleri ile ilişkilerini gösteren makro ölçekte (1/25 000, 1/5 000) öneriler (-yerleşim, ulaşım vb.) üretmeleridir. Bu öneri üzerinden alt ölçeğe geçilerek, üst ölçekte verilen ulaşım, yerleşim vb. kararlar bağlamında alt ölçekte, Eski Sanayi Sitesi ve Otogar Alanında, sosyal içeriğin ön planda tutulduğu, zengin mekansal önerileri içeren kent meydanı tasarımı öğrenciden beklenmiştir. Bu meydanda anahtar kelimeler kısmında verilen öneri kelimeler değerlendirilerek, öneriye ait tasarım hazırlanarak diploma projesinde sunulması istenmiştir. 

İhtiyaç Programı: tarasım getirileri bağlamında, öğrencinin önerileri doğrultusunda biçimlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Sosyal Merkez (Korunma-Barınma,) Turizm, Konaklama, Gösteri Sanatları Merkezi, Eğitim –Meslek Edindirme, Kongre Merkezi, Teknopark Kuluçka Merkezi, Rekreasyon-Dinlenme-Spor-Eğlenme- Yeme-içme),Ticaret, Yaşayan Müze.

 

DİPLOMA PROJESİ JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. Gökçe ÖZDAMAR

Yrd.Doç.Dr. Okşan TANDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Timur KAPROL (Koordinatör)

Öğr. Gör. Ahmet BAL (Strüktür Danışmanı)

 

BİTİRME JÜRİSİ KONUK ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCEOĞLU (Anadolu Üni. Öğr. Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOPUZ (NKU Çorlu Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi)

 

Proje Tasarımına Veri Oluşturan Seminer Konuları

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM"  Doç.Dr.Esen Gökçe ÖZDAMAR (NKU)

"KENT SOSYOLOJİSİ" Öğr.Gör. Şefika AYDIN (Kent Sosyologu) (NKU)

‘’YARIŞMA,  KENT MEYDANI’’ BURSA ÖRNEĞİ  Prof. Dr. Özgür EDİZ (Uludağ Üni)

"KENT MEYDANI, KENTTE ÇAĞDAŞ YAŞAM ALANLARI - Avrupa Kamusal Mekan Ödülleri" 

Yrd. Doç. Dr. Timur KAPROL

Sergi açılışı 11 Ekim 2017 tarihinde saat 16.00'da Çorlu Tarihi Belediye Binasında açılacaktır. 11 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında sergi gezilebilir.