2014-05-12

13 Mayıs 2014 “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” Basın AçıklamasıPeyzaj Mimarlığı Odası’nın 13. kuruluş yıldönümü olan 13 Mayıs 2007 tarihinde, her yıl 13 Mayıs’ın “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” olarak kutlanması karar altına alınmıştır.  2007 yılında kurulan Tekirdağ İl Temsilciliği görevini halen  Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ yürütmektedir.

Günümüzde,  insanlığı ve diğer canlıları giderek daha da çok tehdit eden, doğal ve kültürel çevrenin yeniden düzenlenmesini gerekli kılan en önemli sorun, doğanın ekolojik dengesinin bozulması sorunudur. Bu nedenledir ki, dünya ülkeleri, giderek artan çevre sorunlarına çözümler bulmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak, geliştirmek ve bunlardan belirli ölçülerde yararlanmayı   amaçlamaktır. Doğa, toprak ve arazi anlamına gelen “peyzaj” kavramından yola çıkan Peyzaj Mimarlığı yerleşim ölçeğinden başlayarak, mahalle, semt, kent, bölge ve  ülke bütününde planlama anlamına gelmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın yeni mesleklerinden birisi olan Peyzaj Mimarlığı, çalışma alanındaki  gelişme ve değişikliğe paralel olarak gelişme göstermekte;  doğa bilimleri,  şehir-bölge planlama, mimarlık ve plastik sanatlar ile ilişkisini ve mesleki dayanışmasını artırmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yeni yapılanma içinde,  Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.  13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü nedeniyle, bölüm öğretim üyeleri  tarafından hazırlanan araştırma projeleri  ve diğer faaliyetler “ARGE ve Proje Etkinlikleri”  kapsamında, Üniversitemiz Rektörlük Fuaye alanında sergilenecektir. Bu sergi ile, Peyzaj Mimarlığı’nı tanıtmak,  yerel yönetimlerin mesleğimize olan duyarlılığını arttırmak amaçlanmaktadır.

13.05.2014

Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ                                   Prof. Dr. Aslı B. KORKUT

 

TMMOB PMO Tekirdağ İl Temsilcisi                  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı