2014-08-04

Üniversitemiz 2014-2015 Yılı Akademik TakvimiNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 
  2014 ÖSYS ile Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 01.09.2014- 05.09.2014
  Güz Dönemi Tarih
  Kayıt Yenileme 15.09.2014-19.09.2014
  Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 19.09.2014
  Derslere başlama 22.09.2014
  Ortak Zorunlu Yabancı Dil  Muafiyet Sınavı 23.09.2014
  Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu için Son Gün 26.09.2014
  Ders Ekle-Çıkar Haftası 22.09.2014- 26.09.2014
  Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Gün 17.10.2014
  Arasınav Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün(Sınav sonuçları  sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir) 02.01.2015
  Derslerin bitişi 02.01.2015
  Yarıyıl Sonu Sınavları 05.01.2015-16.01.2015
  Ara Tatil 19.01.2015-23.01.2015
  Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün
 (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme  girilmelidir)
25.01.2015
  Bütünleme Sınavları 26.01.2015-06.02.2015
  Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 17.02.2015- 
  Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün
 (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme  girilmelidir)
13.02.2015
  Bütünleme Mazeret Sınavları 16.02.2015- 20.02.20153
  Bahar Dönemi  
  Kayıt Yenileme 16.02.2015- 20.02.2015
  Derslere başlama 23.02.2015
  Tek Ders Sınavı 25.02.2015
  Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu için Son Gün 27.02.2015
  Ders Ekle-Çıkar Haftası 23.02.2015-27.02.2015
  Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Gün 06.03.2015
  Arasınav, Proje ve Ödev Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün(Sınav  sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir) 05.06.2015
  Derslerin bitişi 05.06.2015
  Yarıyıl Sonu Sınavları 08.06.2015-19.06.2015
  Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün
 (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme  girilmelidir)
26.06.2015
  Bütünleme Sınavları 29.06.2015-10.07.2015
  Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün
 (Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme  girilmelidir)
17.07.2015
  Bütünleme Mazeret Sınavları 20.07.2015- 24.07.2015
  Tek Ders Sınavı 28.07.2015