2014-04-21

Çalştay DuyurusuNamık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Esen Gökçe Özdamar tarafından yürütülen “Kinestetik Algı ve Haptik Mekan” başlıklı bilimsel araştırma projesinin birinci çalıştayı olan Haptik Aula, malzeme-kinestetik algı ve tektonik üzerine bir deneyimleme ve keşif alanıdır. Kinestetik Algı ve Haptik Mekan, çoklu zeka kuramlarında yer alan ve hareketin beden aracılığıyla algısı olarak tanımlanan kinestetik kavramının mimari mekan olgusu üzerinden irdelenmesidir.

Kinestetik algı, daha çok nöroloji, ortopedi, vb. gibi tıp bilimlerinde kullanılan bir kavram olmakla birlikte, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren mimarlık, sanat, dans, parçacık animasyonu gibi bilgisayar teknolojilerinde, hipermedya ve oyun kuramlarında, düşünme, duyumsama ve hareketin deneyimi bağlamında özellikle yaratıcılık kuramları çerçevesinde irdelenmeye başlanmıştır. Günümüzde kinestetik algı ve deneyimleme bilgisayar teknolojilerde ve arayüzlerde disiplinlerötesi yaklaşım ile ele alınmaktadır.

Çalıştay duyurusu için tıklayınız.

Çalıştay seminer duyurusu için tıklayınız.

Çalıştay programı için tıklayınız.