2014-03-05

“Doğanın Gölgesinde” Resim SergisiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölüm Başkanı, Doç.Dr. Melihat Tüzün sekizinci kişisel sergisi “Doğanın Gölgesinde” sergisini 12 Mart 2014 Çarşamba günü saat 15:30'da Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Giriş Sergi salonunda açtı. Sergi 12- 27 Mart 2014 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Eserlerinin çıkış noktasını doğadan ve yaşam çevresinden alan sanatçı, konuları arasında dağlar, yayla evleri, dereler, kulübe, dikkat çektiği gibi ağaç, köprü, kitap, lamba ve mum gibi nesnelerin simgesel anlamlarını da göz önünde bulundurarak kompozisyonlarını kurgular. Eserlerinde somut bir gerçeklikten yola çıkarak gittikçe soyutlaşan bölünmeler, parçalanmalarla eserlerinin mekanını soyutlaştırarak izleyicinin yorumuna göre değişen yeni gerçeklikler oluşturur. Resim ve gravürlerinin ortak noktası doğa çıkışlı olmaları, soyut-somut, açık-koyu, sıcak-soğuk gibi zıtlıkların kullanılmasıdır.Hem resimlerinin, hem de gravürlerinin ortak biçimi olan ağaç imgesi, yaşamı sembolize etmekte, büyümeyi, çoğalmayı, yenileyici ve üretici süreçlere işaret etmektedir.

Sanatçı, doğadan yola çıkarak, onun gölgesinde, resimlerinin kendi doğasını kurgulayarak eserlerini oluşturur.

Poster afiş için tıklayınız